Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Sobota 25. septembra 2021 - meniny má Vladislav - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
17.09.2021  - Rodičovské spoločenstvo
Milí rodičia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na triedne zasadnutia rodičovského spoločenstva, ktoré budú spojené s preberaním objednaných AG samotestov. Triedne zasadnutia sa uskutočnia dňa
21. 09. 2021 v čase od 15.30h do 16.30h na školskom dvore.
Každý triedny učiteľ bude mať vyčlenený priestor pre rodičov za splnenia protiepidemických podmienok. Preberanie AG testov je možné iba osobne do rúk zákonného zástupcu žiaka.
27.08.2021  - Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022
- Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane sviatkov a víkendov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma.
- Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá bude mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
- Pravidelné testovanie a očkovanie v tomto čase nie je podmienkou nástupu žiakov do školy.
27.08.2021  - Začiatok šk. roka
Riaditeľstvo CZŠ sv. Michala oznamuje, že školský rok 2021/2022 začína
2. septembra 2021 (štvrtok) o 7:50 hod. v škole a pokračuje slávnostnou sv. omšou „VENI SANCTE“ v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie o 9:00 hod. Po skončení sv. omše žiaci odchádzajú domov.
28.06.2021  - Časopis Vision
Aktuálne číslo časopisu Vision hľadajte - v časti
Info o škole /Školský časopis.
25.06.2021  - Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Tohto roku sa na Slovensku konal už 67. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala za prísnych pandemických opatrení. Aj našu školu reprezentovali 3 žiačky. Všetky získali krásne umiestnenia:
I. kat. – poézia: Š. Hrdinská (2.r.) – 3. miesto
II. kat. – poézia: T. Husťáková (6.r.) – 3. miesto
III. kat. – poézia: V. Varechová (7.r.) – 3. miesto.
Srdečne im blahoželáme!
22.06.2021  - Unikátny úspech na celoslovenskom kole - Jazykový kvet
Po zhliadnutí zaslaných súťažných príspevkov žiakov na celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet odborná porota všetkým udelila 1. miesto.
Z úspechu sa mohla tešiť S. Janošová (2. roč.), ktorá zvíťazila v kategórii I.AJ P-P PT+. M. Senaj si odniesol víťazstvo v kategórii II.AJ IŽA PT a takisto zvíťazil aj divadelný súbor žiakov 6. a 9. ročníka v kategórii II.AJ D PT s príspevkom AMBITION.
Touto cestou by sme sa všetkým chceli poďakovať za čas, ktorý strávili prípravou, za vynaložené úsilie a samozrejme za úspešnú reprezentáciu školy, mesta Michalovce a aj celého Košického kraja. Sme radi, že ani v čase pandémie nestratili naši žiaci chuť súťažiť a vyhrávať.
archív aktualít
Zamyslenie na tento deň Otestuj sa a hraj
Ak túžiš, aby tvoje meno dlho žilo, je oveľa lepšie, aby ono žilo v ľudských srdciach a nie v ich mysliach. Ťažko si predstaviť niekoho, komu by sa objavila slza v oku pri spomienke na toho, kto vymyslel lokomotívu.
Mail    
Edupage
OneDrive  
Zborovňa   
Facebook      
Youtube            
Microsoft Teams   
Elektronická prihláška
Školský rok 2021/ 2022
Vyučovanie neprebieha, pretože je víkend.
Najbližšie prázdninyjesenné.
Začínajú
27. 10. 2021
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia: 24. 09. 2021