Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
  Nedeľa 24. októbra 2021 - Misijná nedeľa meniny má Kvetoslava - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
18.10.2021  - Milión detí sa modlí ruženec
Milión detí sa modlí ruženec Naša škola sa dnes, 18. októbra 2021, zapojila do modlitbovej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Jej cieľom je modliť sa za mier a jednotu vo svete. Jej cieľom je povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a stálosť. Veľká vďaka patrí Hanke a Filipovi
z 9. ročníka, ktorí nás modlitbou svätého ruženca sprevádzali.
08.10.2021  - Vodná zážitková cesta Oborín
V piatok 1. októbra 2021 sme zažili krásne dopoludnie v prírode. Navštívili sme nový náučný chodník – Vodná zážitková cesta v obci Oborín. Pozorovali sme prírodu okolo rieky Laborec, lužný les, mŕtve ramená rieky, rastliny, vodné a lúčne zvieratá. Všetci sme sa tešili z farebnej jesennej prírody. Viac...
05.10.2021  - Sviatok sv. Michala – projektové vyučovanie
Postrehy žiakov:
• Pri príležitosti sviatku patróna našej školy sme deň začali sv. omšou vo farskom kostole. Následne sme sa presunuli do školy. Deviatakov a ôsmakov už čakal pán reverend z Austrálie. Dozvedeli sme sa veľa rôznych zaujímavosti o krajine. Rada by som sa tam niekedy pozrela.
• Reverend rozprával veľmi zaujímavo. A teraz viem, že sa raz do Austrálie chcem ísť pozrieť. Ibaže sa bojím pavúkov a hadov...
• Všetky triedy mali nejaké aktivity. My sme besedovali s reverendom.
• Cestou z kostola sme zbierali listy, gaštany na jesenné vyrábanie. Bol to pekný deň. S kamarátkou sme robili veniec. Nechýbala zábava. Teraz máme triedu krásne vyzdobenú.
• S kamarátom som vyrábal ozdobu do triedy. Už sa teším na budúci rok!
• Písali sme listy deťom do Turecka. Aby sa potešili. Teším sa, keď nám odpíšu!
• Veľmi sa mi páčilo, ako sme písali listy po anglicky.
• Bolo to zaujímavé. Listy som nikdy nepísal. Deň bol úžasný!
• S triednou učiteľkou sme hrali rôzne hry, napr. molekuly. Nakoniec sme tancovali.
• Hrali sme hry, aby sme sa zjednotili.
• Spoznávali sme sa. Hovorili sme druhým ich dobré vlastnosti.
• Bolo to zábavné, poučné a zbližujúce.
• Tento deň sa mi veľmi páčil. Na sv. omši som spievala v školskom zbore.
• Spievala som v kostole a mala som dobrý pocit. Viac...
01.10.2021  - Výberové konanie
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Michala vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Učiteľ prvého stupňa základnej školy - zastupovanie počas MD a RD. Viac...
17.09.2021  - Rodičovské spoločenstvo
Milí rodičia, týmto si Vás dovoľujeme pozvať na triedne zasadnutia rodičovského spoločenstva, ktoré budú spojené s preberaním objednaných AG samotestov. Triedne zasadnutia sa uskutočnia dňa
21. 09. 2021 v čase od 15.30h do 16.30h na školskom dvore.
Každý triedny učiteľ bude mať vyčlenený priestor pre rodičov za splnenia protiepidemických podmienok. Preberanie AG testov je možné iba osobne do rúk zákonného zástupcu žiaka.
27.08.2021  - Prehľad opatrení školského semaforu 2021/2022
- Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane sviatkov a víkendov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma.
- Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá bude mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.
- Pravidelné testovanie a očkovanie v tomto čase nie je podmienkou nástupu žiakov do školy.
archív aktualít
Zamyslenie na tento deň Otestuj sa a hraj
S dvoma dňami v týždni si nikdy nerob žiadne starosti - so včerajškom a so zajtrajškom.

R. Burdette

Mail    
Edupage
OneDrive  
Zborovňa   
Facebook      
Youtube            
Microsoft Teams   
Elektronická prihláška
Školský rok 2021/ 2022
Vyučovanie neprebieha, pretože je víkend.
Najbližšie prázdninyjesenné.
Začínajú
28. 10. 2021
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia: 18. 10. 2021