Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Pondelok 2. augusta 2021 - meniny má Gustáv - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
28.06.2021  - Časopis Vision
Aktuálne číslo časopisu Vision hľadajte - v časti
Info o škole /Školský časopis.
25.06.2021  - Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Tohto roku sa na Slovensku konal už 67. ročník recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťaž prebiehala za prísnych pandemických opatrení. Aj našu školu reprezentovali 3 žiačky. Všetky získali krásne umiestnenia:
I. kat. – poézia: Š. Hrdinská (2.r.) – 3. miesto
II. kat. – poézia: T. Husťáková (6.r.) – 3. miesto
III. kat. – poézia: V. Varechová (7.r.) – 3. miesto.
Srdečne im blahoželáme!
22.06.2021  - Unikátny úspech na celoslovenskom kole - Jazykový kvet
Po zhliadnutí zaslaných súťažných príspevkov žiakov na celoslovenské kolo súťaže Jazykový kvet odborná porota všetkým udelila 1. miesto.
Z úspechu sa mohla tešiť S. Janošová (2. roč.), ktorá zvíťazila v kategórii I.AJ P-P PT+. M. Senaj si odniesol víťazstvo v kategórii II.AJ IŽA PT a takisto zvíťazil aj divadelný súbor žiakov 6. a 9. ročníka v kategórii II.AJ D PT s príspevkom AMBITION.
Touto cestou by sme sa všetkým chceli poďakovať za čas, ktorý strávili prípravou, za vynaložené úsilie a samozrejme za úspešnú reprezentáciu školy, mesta Michalovce a aj celého Košického kraja. Sme radi, že ani v čase pandémie nestratili naši žiaci chuť súťažiť a vyhrávať.
18.05.2021  - Jazykový kvet
Aj v tomto školskom roku nás naši žiaci úspešne reprezentovali na krajskom finále súťaže Jazykový kvet. Získali nasledujúce umiestnenia:
I.AJ P-P PT
1. miesto: S. Janošová (2. roč.) – My Doggy Ate My Homework
II. AJ D PT
1. miesto: Ambition – divadelné predstavenie (žiaci 6. a 9. roč.)
II. AJ IŽA PT
1. miesto: M. Senaj (9. roč.) – The Contestant
II. AJ P-P VT
2 . miesto: M. Mansour (7. roč.) – My Kitten
Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú na celoslovenské finále súťaže.
23.04.2021  - Okresné kolo Pytagoriády
Pytagoriáda (PYT) je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vyriešia úlohy. Cieľom súťaže je motivovať žiakov k súťaživosti a pestovať u nich kladný vzťah k matematike.
V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa žiaci našej školy zapojili do OK Pytagoriády (42. ročník), ktorá sa uskutočnila v online forme. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli M. Saloň a L. Burinský z 3. ročníka,
K. Sibalová a M. Sovšák zo 4. ročníka, T. Pavlík z 5. ročníka, T. Husťáková zo 6. ročníka, M. Burinský zo 7. ročníka a M. Lesník z 8. ročníka.
T. Husťáková sa umiestnila na krásnom 6. mieste.
Najlepšie sa darilo M. Lesníkovi, ktorý správne vyriešil najviac úloh, získal
2. miesto v našom okrese a postupuje na celoslovenské kolo Pytagoriády.
Všetkým riešiteľom blahoželáme k umiestneniu, ďakujeme za prípravu
a úspešnú reprezentáciu našej školy.
23.04.2021  - Okresné kolo Matematickej olympiády
Dňa 31. marca 2021 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády (70. ročník) pre žiakov 6. až 8. roč. ZŠ. V tomto čase sa žiaci vo všetkých školách učili dištančne, tak aj MO prebiehala v online priestore. Z našej školy súťažil M. LESNÍK, žiak 8. ročníka, ktorý sa umiestnil na peknom
8. mieste.
Marekovi ďakujeme za prípravu na súťaž a blahoželáme k umiestneniu
v MO.
archív aktualít
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Kamarát sa chvastá pred kamarátom:
- Môj 15 ročný brat hrá na klavíri od piatich rokov.
- Fakt, a nebolia ho ruky?
Mail    
Edupage
OneDrive  
Facebook     
Youtube            
Microsoft Teams   
Elektronická prihláška
Školský rok 2020/ 2021
Vyučovanie neprebieha, pretože sú letné prázdniny
Vyučovanie začne po prázdninách:
02. 09. 2021

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia: 07. 07. 2021