Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Streda 8. februára 2023 - meniny má Zoja - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
27.01.2023  - Usmernenie k prijímaciemu konaniu šk. rok 2022 /2023
Usmernenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka k prijímaciemu konaniu na stredné školy. Ministerstvo školstva zverejnilo nové informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ pre šk. rok 2022/2023.Všetky potrebné informácie nájdete tu:
https://www.minedu.sk/data/att/21949.png
https://www.minedu.sk/data/att/24610.pdf
19.12.2022  - Časopis Vision
Vianoce v našej rodine, to bola téma posledného vydania časopisu Vision, ktorý nájdete v časti: Vision v časti: Info o škole /Školský časopis.
16.12.2022  - Pytagoriáda ŠK
V dňoch 7. a 8. decembra 2022 si žiaci našej školy zmerali svoje sily v školskom kole matematickej súťaže PYTAGORIÁDA (44. ročník). Súťaž sa uskutočnila klasickou papierovou formou v súlade s protipandemickými opatreniami. Vybraní žiaci počas jednej hodiny riešili zaujímavé matematické úlohy, kde mali zadania čítať s porozumením, logicky správne rozmýšľať a úlohy čo najrýchlejšie vyriešiť. V jednotlivých kategóriách spolu súťažilo 26 žiakov. Najlepšie sa darilo a úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci:
P3 – Nikola Gabriela Gubíková, Jaroslav Soja
P4 – Zuzana Vyšínová, Peter Valach, Ján Bušanič, Kiara Jakešová, Filip Riník
P5 – Šimon Hanzlík, Marek Saloň, Jozef Mandžák
P6 – Karolína Sibalová
P7 – Tomáš Pavlík, Dávid Koscelanský
P8 – Terézia Husťáková, Viktória Pavlíková
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za domácu prípravu a účasť na súťaži. Veríme, že zvládnu aj okresné kolo, ktoré sa bude konať v marci 2023. Viac...
06.12.2022  - Ako funguje Európska únia
Dňa 30.11.2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška Ako funguje Európska únia. Prednášku sprostredkovali pre žiakov 7. ročníka študenti 1. a 2. ročníka Obchodnej akadémie z Michaloviec, ktorí sa zapojili do programu Euroscola. Cieľomtohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi, diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.
Keďže u žiakov 7. ročníka je v rámci učiva geografie téma o Európskej únii, uvítala naša škola možnosť takejto prezentácie poznatkov o EÚ. V rámci prednášky študenti oboznámili siedmakov s týmito témami: Čo je vlastne Európska únia, Etapy vo vývoji európskej spolupráce, Hlavné znaky EÚ, Európske inštitúcie - Európska komisia, Európsky parlament, Európska rada, Europoslanci zastupujúci Slovensko v Európskom parlamente. Po ukončení prednášky nasledoval test pre siedmakov o sladkú odmenu, v ktorom mali možnosť žiaci preukázať svoje nadobudnuté vedomosti o EÚ. Najúspešnejším žiakomsa stal Tomáš Pavlík. Viac...
05.12.2022  - Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
24. a 25.11. 2022 na našej škole prebeh lo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci vypracovali písomný test z gramatiky, slovnej zásoby a čítania s porozumením. V ústnej časti mali za úlohu vytvoriť príbeh podľa obrázka.
Výsledky:
kategória 1A (5. – 7. ročník)
 1. miesto: Tomáš Pavlík (7. roč.)
 2. miesto: Karolína Sibalová (6. roč.)
 3. miesto: Vanessa Varadyová (7. roč.)
kategória 1B (8. – 9. ročník)
 1. miesto: Hana Brombergerová (9. roč.)
 2. miesto: Matej Dušan Kosár (8. roč.)
 3. miesto: Martin Kotlár (9. roč.)
Víťazi v obidvoch kategóriách nás budú reprezentovať na okresnom kole v januári.
02.12.2022  - Geografická olympiáda - šk. kolo
Dňa 23.11.2022 sa konalo školské kolo 51. ročníka Geografickej olympiády. Žiaci vypracovali úlohy v teste za 100 b online formou prostredníctvom platformy EduPage. Časový limit na vypracovanie testu bude 90 minút. Súťažilo sa v troch kategóriách: G kat. – 5. ročník , F kat. – 6. a 7. ročník a E kat. – 8. a 9. ročník. Úspešným riešiteľom GOv školskom kole sa stal žiak, ktorý dosiahol minimálne 55 bodov.
V kategórii G súťažili 4 žiaci 5. ročníka: M. Saloň, L. Burinský, J. Mandžák a D. Jenčík – všetci boli úspešnými riešiteľmi, do OK postúpili prví traja menovaní.
V kategórii F súťažilo 5 žiakov: T. Pavlík (7. roč.), K. Sibalová (6. roč.). M. Sovšák (6. roč.), D. Koscelanský (7. roč.) a N. Konečná (7. roč.) – všetci boli úspešnými riešiteľmi, do OK postúpili prví traja menovaní.
V kategórii E súťažil žiak B. Kanca (8. roč.), ktorý tiež ako úspešný riešiteľ postupuje do OK.
Všetkým žiakom gratulujeme k výbornému výsledku a postupujúcim žiakom prajeme, aby úspešne reprezentovali našu školu na okresnom kole geografickej olympiády. Viac...
archív aktualít
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Príde prasiatko k elektrickej zásuvke a povie:
- A teba tu zamurovali?
Mail    
Edupage
OneDrive  
Zborovňa   
Facebook      
Youtube            
Microsoft Teams   
Elektronická prihláška
Školský rok 2022/ 2023
Teraz je: 7. hodina.
Do prestávky zostáva:
9 min.
Najbližšie prázdninyjarné.
Začínajú
06. 03. 2023
Dnešné menu:
- Polievka guľášová, chlieb
- Strapačky s bryndzou, mandarínky, mlieko -školské mlieko

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Aktualizácia: 27. 01. 2023