Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Stredné školy

  Stredné školy:

Michalovce

Gymnázium Pavla Horova

Združená stredná škola

Gymnázium Ľudovíta Štúra

Cirkevná stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda

Stredná zdravotnícka škola

Obchodná akadémia

ZSŠ hotelových služieb a obchodu

Košice

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Gymnázium sv. Edity Steinovej

Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského

Gymnázium - Opatovská

Športové gymnázium

Gymnázium - Poštová

Gymnázium - Šrobárová

Gymnázium - Trebišovská

Gymnázium - Alejová

Gymnázium - Exnárová

Humenné

Obchodná akadémia

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho

Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu

Združená stredná škola

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska

Trebišov

Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta

Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa

Združená stredná škola

Iné stránky

Stredné školy

Školy - Košický kraj

Moderná škola

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa

Pedagogicko-psychologická poradňa Michalovce  

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster