Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2023/ 2024
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 2. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 2. februára Koniec vyučovania 30. júna
Prázdniny v školskom roku 2023/ 2024
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          jesenné           28. októbra           31. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            7. januára            9. januára
          jarné            6. marca           10. marca           13. marca
          veľkonočné            6. apríla           11. apríla           12. apríla
          letné            1. júla           31. augusta            4. septembra

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia
Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 8. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 22. február
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 2. apríl
          Zelený štvrtok 6. apríl
          Veľký piatok 7. apríl
          Biela (Veľká) sobota 8. apríl
          Veľkonočná nedeľa 9. apríl
          Veľkonočný pondelok 10. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 16. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 7. máj
          Nanebovstúpenie Pána 18. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 28. máj
          Svätodušný pondelok 29. máj
          Najsvätejšia Trojica 4. jún
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 8. jún
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 16. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 22. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 26. november
          Prvá adventná nedeľa 3. december
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 31. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster