Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Školský rok a cirkevné sviatky
Organizácia školského roka 2021/ 2022
Prvý polrok Termíny Druhý polrok Termíny
Začiatok vyučovania 2. septembra Začiatok vyučovania 31. januára
Koniec vyučovania 2. februára Koniec vyučovania 30. júna
Prázdniny v školskom roku 2021/ 2022
Prázdniny Začiatok Koniec Začiatok vyučovania
          letné           30. júna           31. augusta            2. septembra
          jesenné           27. októbra           29. októbra            2. novembra
          vianočné           23. decembra            7. januára           10. januára
          polročné            4. februára            4. februára            7. februára
          jarné           18. februára           21. februára           28. marca
          veľkonočné           13. apríla           19. apríla           20. apríla

Cirkevné sviatky v roku    a liturgické obdobia
Sviatok Deň
           Panna Mária Bohorodička 1. január
           Zjavenie Pána, Traja králi 6. január
           Krst Krista Pána 10. január
           Obetovanie Pána, Hromnice 2. február
           Popolcová streda 17. február
          Sv. Jozef, ženích Panny Márie 19. marec
          Zvestovanie Pána 25. marec
          Nedeľa utrpenia Pána (Kvetná) 28. marec
          Zelený štvrtok 1. apríl
          Veľký piatok 2. apríl
          Biela (Veľká) sobota 3. apríl
          Veľkonočná nedeľa 4. apríl
          Veľkonočný pondelok 5. apríl
          Nedeľa Božieho milosrdenstva 11. apríl
          Nedeľa Dobrého pastiera 2. máj
          Nanebovstúpenie Pána 13. máj
          Zoslanie Ducha Svätého - Turíce 23. máj
          Svätodušný pondelok 24. máj
          Najsvätejšia Trojica 30. máj
          Najsvätejšie Kristovo Telo a krv 3. jún
          Najsvätejšie Srdce Ježišovo 11. jún
          Narodenie sv. Jána Krstiteľa 24. jún
          Sv. Peter a Pavol 29. jún
          Premenenie Pána 6. august
          Nanebovzatie Panny Márie 15. august
          Narodenie Panny Márie 8. september
          Sedembolestná Panna Mária 15. september
          Misijná nedeľa 17. október
          Sviatok Všetkých svätých 1. november
          Nedeľa Krista Kráľa 21. november
          Prvá adventná nedeľa 28. november
          Nepoškvrnené Počatie Márie 8. december
          Štedrý deň 24. december
          Narodenie Pána 25. december
          sv. Štefan, prvý mučeník 26. december
          Svätá Rodina 26. december
   

                  - prikázané sviatky

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster