Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagogógovia na našej škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Návrat na hlavnú stránku
Pedagogický zbor
VEDENIE ŠKOLY
Pedagogickí zamestnanci
   meno    funkcia
   ThLic. JUDr. Jana Mitrová PhD.    riaditeľ školy (KNB)
   Mgr. Martina Lesníková    zástupkyňa riaditeľa  (1. - 4. roč.)

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
   meno    aprobácia    trieda    email
   Mgr. Petra Hrdinská    1. - 4. roč.   1. ročník - web    hrdinska@czs-svmi.sk
   Mgr. Jana Brandisová    1. - 4. roč.   2. ročník    brandisova@czs-svmi.sk
   Mgr. Martina Lesniková    1. - 4. roč.   3. ročník - web    zastupkyna@czs-svmi.sk
   Mgr. Henrieta Pižňarská    1. - 4. roč.   4. ročník    piznarska@czs-svmi.sk
   PaedDr. Lenka Dzurjová    Aj - Bio - Che   5. ročník    dzurjova@czs-svmi.sk
   Mgr. Jozefína Romanyszynová    Bi - Aj   6. ročník    romanyszynova@czs-svmi.sk
   Ing. Lívia Gočová    M - TchV   7. ročník    gocova@czs-svmi.sk
   Mgr. Katarína Kuncová    Slj - Rj   8. ročník    kuncova@czs-svmi.sk
   Mgr. Mária Sibalová    M, GEG, Inf   9. ročník    sibalova@czs-svmi.sk
   Mgr. Štefan Korinok    Z - Rj    korinok@czs-svmi.sk
   Mgr. Martin Saloň    1. - 4. roč., Inf    martin.salon@czs-svmi.sk
   Mgr. Žofia Korbulcová    Nj    korbulcova@czs-svmi.sk
   Mgr. Matúš Imrich    KNB    imrich@czs-svmi.sk
   Alexandra Hospodárová    Oddelenie ŠKD   2. a 4. ročník    hospodarova@czs-svmi.sk
   Mgr. Beáta Gazdová    Oddelenie ŠKD   1. a 3. ročník    gazdova@czs-svmi.sk

NEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
   meno    funkcia Pedagogickí zamestnanci
   Marta Karšňáková    ekonómka
   Alena Bubenková    vedúca školskej jedálne
   Anna Smolková    kuchárka
   Anna Tomčová    kuchárka
   Anna Macková    upratovačka
   Marta Murgová    upratovačka
   Stanislav Pila    školník
MORÁLNE OCENENIA
   sú formou uznania dlhoročnej kvalifikovanej a záslužnej práce pedagógov a iných zamestnancov
      katolíckych škôl
   návrhy na udelenie ocenenia - Čestného uznania predkladá riaditeľ školy na ABŠÚ v Košiciach,
     o udelení rozhoduje arcibiskup
   udeľuje sa každoročne od šk. roku 1999 / 2000, 7. apríla pri príležitosti Dňa katolíckych učiteľov
   od šk. roku 2016/2017 sa udeľuje medaila sv. Ondreja, patróna Košickej arcidiecézy
   ocenení zamestnanci :
    šk. rok: 2018 / 2019 - Mgr. Martin Saloň, Marta Karšňáková
    šk. rok: 2016 / 2017 - Mgr. Štefan Korinok – medaila sv. Ondreja
    šk. rok: 2015 / 2016 - Ing. Lívia Gočová – medaila sv. Ondreja
    šk. rok: 2012 / 2013 - M. Murgová, A. Macková (nepedagogickí zamestnanci)
    šk. rok: 2009 / 2010 - Mgr. Jozefína Romanyszynová
    šk. rok: 2008 / 2009 - Alexandra Hospodárová
    šk. rok: 2006 / 2007 - PaedDr. R. Erbyová
    šk. rok: 2004 / 2005 - Mgr. M. Saloň, V. Bodnárová
    šk. rok: 2003 / 2004 - Mgr. J. Rovňak, R. Hvižďaková
    šk. rok: 2002 / 2003 - Mgr. J. Brandisová, Mgr. H. Pižňarská, Mgr. Š. Korinok
    šk. rok: 2001 / 2002 - M. Karšňáková, T. Smišková
    šk. rok: 2000 / 2001 - Ing. L. Gočová
    šk. rok: 1999 / 2000 - Mgr. A. Puškárová, Mgr. M. Tkáčová
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster