Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Školská knižnica

  Charakteristika

Školská knižnica, ktorá sa nedávno znovuotvorila poskytuje svoje služby používateľom z radov žiakov i učiteľov. Knižničný fond tvorí zatiaľ necelých 1500 kníh.

Možno tu nájsť knihy odporúčaného čítania. Bohatá je aj ponuka rozprávkových kníh, detských encyklopédií z rozličných oblastí ľudského poznania. Taktiež ponúka i doplnkovú literatúru k jednotlivým školským predmetom.

  

  Utorok

  12:30 – 13:30

knižnica

  Streda

  12:00 – 14:00

  Štvrtok

  13:30 – 14:00

  

  Ponuka školskej knižnice:

- detská literatúra (v slovenčine aj v cudzích jazykoch)

- beletria pre dospelých – slovenská a svetová literatúra, edícia STOPY

- odborná literatúra – geografia, biológia, dejepis, informatika, slovenský jazyk, hudobná výchova, umenie a    kreativita, didaktika

- náboženská literatúra

- prezenčné výpožičky DVD (iba v knižnici)

  Dôležité informácie:

- Prístup do školskej knižnice a výpožičky sú bezplatné, po zápise žiaci a učitelia dostanú čitateľský preukaz.

- Žiadame čitateľov, aby dodržiavali výpožičné hodiny a požičané knihy vrátili do 30 dní, a aby sa pred vstupom do knižnice oboznámil so školským a výpožičným poriadkom školskej knižnice (v prílohe).

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster