Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
      Náš patrón
      Predmety a krúžky
      Charakteristika
      Zameranie
      Zo života školy
      Školský klub
      Jedáleň
      Školský poriadok
      Správa a Program
      Tlačivá, dokumenty
      Ver. obstarávanie
      Ochrana údajov
      Rada školy
      Školská knižnica
      Školský časopis
      Dve percentá
      Facebook
      Edupage
      Microsoft Teams
      Platby
      Kontakty
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Charakteristika školy
  Veľkosť školy

Cirkevná škola v Michalovciach bola založená v roku 1992. Kapacita školy je určená pre vzdelávanie 240 žiakov v 12 triedach. Komplex budovy tvorí jednoposchodová budova z roku 1989, vonkajší dvor a školské ihrisko, ktoré využíva spolu s ďalšou susednou základnou školou. Škola je výhodne umiestnená v centre miestneho sídliska, neďaleko sa nachádza autobusová stanica. Nájdete nás na tomto mieste.


Učebňa informatiky 2 s interaktívnou tabuľou  Vybavenie školy

V roku 2017 prešla budova školy kompletnou rekonštrukciou s výmenou všetkých okien za plastové. Tvorí ju 12 učební, z toho 4 odborné (dve učebne informatiky Učebňa informatiky pre širšie využitie - vyučovanie informačných a komunikačných technológií, hudobnej výchovy, jazykovú učebňu a učebňu technickej výchovy). Všetky učebne sú vybavené interaktívnymi tabuľami a projektormi interaktívnymi tabuľami a projektormi a ďalšou zodpovedajúcou technikou, ktorá sa pravidelne modernizuje a rozširuje. Jedna z učební je vybavená tabletmi.

Súčasťou školy je kaplnka, riaditeľňa, kancelária zástupcu riaditeľa a administratívnej pracovníčky, zborovňa, jedáleň, miestnosť školníka a upratovačiek, miestnosť rozhlasu. Na každom poschodí sú rekonštruované sociálne zariadenia pre žiakov i vyučujúcich.


  Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor tvorí riaditeľ, zástupca riaditeľa a učitelia všeobecne vzdelávacích predmetov. Konkrétny stav pedagogických zamestnancov v danom školskom roku nájdete na stránke pedagógovia. Priemerný vek zboru sa udržuje okolo 38 rokov. Všetci pedagogickí pracovníci majú požadovanú odbornú a pedagogickú spôsobilosť. V rámci projektu Infovek prešli kurzom: Využitie informačných a komunikačných technológií, ôsmi majú certifikát ECDL, dvaja sú informatici a jeden je správca počítačových systémov.

  Charakteristika žiakov

Cirkevná škola je spádovou školou pre východnú časť mesta Michalovce. Nezanedbateľné percento však tvoria deti z okolitých obcí a rôznych častí mesta. Keďže nepatríme medzi veľké školy a máme tu veľa súrodeneckých „klanov“, na škole vládne rodinná atmosféra, kde „každý pozná každého“. Väčšina absolventov školy je prijatá na miestne gymnáziá a stredné odborné školy.

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster