Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2007

Sv. Mikuláš


Rozprávkovo 2007

Súťaž o najkrajší adventný veniec

Jiří Zmožek u nás

Oslavy sviatku
sv. Michala

Začiatok šk. roka 2007/08
s prvákmi

Koniec šk. roka 2006/07

Inovce - škola v prírode 3. a 4. roč.

Detský majáles 2007

Prvé sväté prijímanie

Slávik Slovenska 2007

Hviezdoslavov Kubín I. stupeň

Monitor 2007

Duchovné cvičenia učiteľov

Sv. Michal - Patrón školy

Prvé vysvedčenie

Karnevalový čas

Vianoce po celý rok

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download