Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2013/2014
    « ovládanie fotogalérie »

27. 06. 2014

20 ks

Koniec roka

19. 06. 2014

25 ks

Rok sedmičiek

13. 06. 2014

35 ks

Juniáles 2014

12. 06. 2014

05 ks

Morálne ocenenie

30. 05. 2014

03 ks

Mestská olympiáda
 

28. 05. 2014

03 ks

Pieseň pre sv. Otca
 

20. 04. 2014

07 ks

Otvorená hodina Aj
 

19. 05. 2014

06 ks

Rastiem v láske
 

11. 05. 2014

06 ks

Deň matiek
 

16. 04. 2014

06 ks

Beseda so spisovateľkou

29. 04. 2014

04 ks

Ekobeh
 

23. 04. 2014

08 ks

KK malý futbal
 

16. 04. 2014

08 ks

Zážitkové čítanie
 

07. 04. 2014

16 ks

Duchovná obnova učiteľov

01. 04. 2014

07 ks

OK malý futbal
 

31. 03. 2014

08 ks

Marec mesiac knihy
 

26. 03. 2014

14 ks

Hviezdoslavov Kubín

24. 03. 2014

08 ks

Jazykový kvet
divadlo 1, 2

21. 03. 2014

13 ks

Svetový deň vody
 

13. 02. 2014

76 ks

Fašiangový karneval

06. 02. 2014

23 ks

Geografická olympiáda

21. 12. 2013

14 ks

Koledovanie

06. 12. 2013

46 ks

Noc čítania Biblie

28. 11. 2013

17 ks

Adventný veniec

29. 11. 2013

36 ks

Svätoondrejský jarmok

26. 11. 2013

13 ks

Tvorivé dielne pre MŠ

22. 11. 2013

10 ks

Adorácia
 

14. 11. 2013

33 ks

Dni otvorených dverí
 

28. 10. 2013

08 ks

Múzeum letectva
 

24. 10. 2013

25 ks

Úcta k starším
 

22. 10. 2013

07 ks

Misijný utorok
 

30. 09. 2013

10 ks

Deň výživy
 

30. 09. 2013

15 ks

Sviatok sv. Michala
 

Sv. Michal - Patrón školy

22. 09. 2013

07 ks

Pochod za život
 

02. 09. 2013

16 ks

Začiatok roka
 

30. 08. 2013

03 ks

Duchovná obnova
 

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download