Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2008


Letný tábor


Koniec šk. roka 2007/08

Krásna Hôrka
3. - 4. roč.

Privítanie budúcich prvákov

8. a 9. roč. u Anky Kolesárovej

Deň detí

Pre mamičku

Turistický krúžok Viniansky hrad

Plavecký kurz III. roč.

Prvé sv. prijímanie

Turistický krúžok Sninský kameň

Púť s rádiom Lumen - Krakov

Slávik Slovenska

Viktor Guľváš

Turistický krúžok - Pozdišovce

L. Šalata - víťaz šk. kola H. Kubína

Sv. Michal - Patrón školy

H. Kubín
I. stupeň

Veľkonočné tvorivé dielne

Karneval základnej a materskej školy

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download