Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

8. B - 1995/96

Triedny učitež:
Mgr. Jozefína Lopúchová
Žiaci:
Štefan Andrejco,  Jozef Breda, 
Emil Ciganoc,  Ladislav Činčár, 
Peter Gajarský,  Andrea Gederová, 
Andrea Hospodárová,  Lenka Humeníková, 
Lucia Jusková,  Peter Kanóc, 
Peter Lancoš,  Martina źochová, 
Marianna Niemiecová,  Monika Ondková, 
Michal Puškár,  Gabriel Roman, 

Miriam Schnitzerová, Martin Tkáč, Katarína Točená

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download