Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria archív
Juniáles 2005
Lev Kapela Kapela 2 Tance siedmačok Obecenstvo Cigánsky tanec
Budúci prváci budúci prváci
Oslavy 10. výročia založenia školy - 30.septembra 2002
Slávnostná svätá omša Účas zástupcov mesta a rodičov Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia
Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia Slávnostná akadémia Vysvätenie sochy sv. Michala Vysvätenie sochy sv. Michala
Z archívu školy
Slávenie sviatku sv.Michala (September 1999) Vysviacka školy (September 1992) Posviacka školskej kaplnky (December 1997) Jasličková pobožnos (December 1998) Duchovné cvičenia pedagógov (apríl 2000)
Rozjímanie nad božím slovom (2000/2001) Prvé sväté prijímanie (maj 2001) Program detí z dňa otvorených dverí (november 2001) Nepovinný predmet - Práca s počítačom (2000/2001) Na hodine rímskokatolického náboženstva (2000/2001)
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download