Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

8. A - 1995/96

Triedny učitež:
Mgr. Alžbeta Puškárová
Žiaci:
Róbert Baláž,  Martin Balog, 
Anna Bidleňová,  Dominika Bruňáková, 
Mária Butkovská,  Peter Butkovský, 
Milan Čurma,  Lýdia Čverčková, 
Lucia Ďurková,  Mária Hrešková, 
Miroslav Janák,  Roland Kostovčík, 
Vladimír Kudrík,  Martin Lang, 
Peter Lechman,  Jana Lipajová, 

Zuzana Mačugová, Ján Pilc, Marcel Polák, Monika Smaržíková

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download