Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

8. ročník - 1994/95

Triedny učiteľ:
Ing. František Goč
Žiaci:
Marián Balog,  Monika Bendzáková, 
Katarína Bodnárová,  Henrieta Ďurčáková, 
Anna Ficová,  Eva Gačková, 
Marianna Gejgušová,  Peter Gombita, 
Ľuboš Hluška,  Marek Ivanko, 
Michal Kandala,  Peter Kaťuch, 
Jozef Kotran,  Anna Kotranová, 
Danka Kováčiková,  Antónia Krajňáková, 

Marek Kusý, Peter Madár, Peter Maskaľ, Ján Mikuľak, Anna Mrázová, František Oleksík, Radovan Onder, Zdeno Onder, Lenka Ondušková, Mária Paľovčíková, Ľubo Pila, Anna Počátková, Štefan Rovňak, Anna Rovňaková, Katarína Rudášová, Jana Šikulová, Peter Timko

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download