Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

8. A - 1996/97

Triedny učitež:
Mgr. Marta Tkáčová
Žiaci:
Martina Bendzáková,  źudmila Benejová, 
Patrícia Bruňáková,  Peter Ďurčák, 
Jozef Ďurík,  Lucia Gederová, 
Katarína Greňová,  Lenka Hakošová, 
Lucia Hančárová,  Danka Juhásová, 
Matúš Kramárek,  Rastislav Kundrík, 
Marián Marcinko,  Veronika Meňušová, 
Adriana Mitrová,  Dominika Molnárová, 

Mária Molnárová, Zoja Novobilská, Lenka Ondovčíková, Ján Seman, Michaela Silvašiová, Jana Vološinová

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download