Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

9. ročník - 2009/10

Triedny učitež:
PaedDr. Lenka Dzurjová
Žiaci:
Lenka Babičová,  Denis Bajužík, 
Jana Čižmárová,  Ivana Dobranská, 
Jakub Goč,  źudmila Harakažová, 
Jakub Kačmár,  Veronika Kiššová, 
Peter Kontuž,  Anna Kostrejová, 
Dominik Mydlo,  Matúš Niemiec, 
Zuzana Pilová,  Petra Preverčíková, 
Patrik Roško,  Matej Rovňak, 

Dávid Stanko, Miriama Šalatová, Ján Trčka, Anna Uhrinová, Monika Vasižová

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download