Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

9. ročník - 2004/05

Triedny učitež:
Ing. Lívia Gočová
Žiaci:
Daniela Adamová,  TomᚠBabjak, 
Barbora Burášová,  Michal Cibere, 
Marek Čačko,  Peter Ďurčák, 
Michal Fedor,  Veronika Floriánová , 
Viliam Golmic,  Veronika Hlušková, 
Lenka Hospodárová,  Marianna Hudáková, 
Monika Ješková,  Ondrej Kačmár, 
Eva Kováčová,  Juraj Kušnír, 

Michal Lajterčuk, Veronika Maskážová, Jana Padová, Lenka Palečková, Roman Palkoci, Anna Patakyová, Milan Rovňak, Miroslava Semanová, Lucia Talnagyová, Peter Trčka, Natália Turaniyová, Michal Vasiž, Veronika Zitrická

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download