Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2019/2020
    « ovládanie fotogalérie »

29. 06. 2020

22 ks

Koniec roka


25. 02. 2020

25 ks

Kráľovstvo odpadu

02. 01. 2020

12 ks

Rekonštrukčné práce

20. 12. 2020

06 ks

Umiestnenie banneru

06. 02. 2020

15 ks

Geografická olympiáda

04. 02. 2019

108 ks

Fašiangový karneval

04. 02. 2019

19 ks

Beseda s políciou

31. 01. 2020

81 ks

Prvé vysvedčenie

13. 01. 2020

72 ks

Lyžiarsky kurz
Ždiar

13. 12. 2019

15 ks

Divadlo v kaštieli

22. 11. 2019

23 ks

Sviatok sv. Mikuláša

29. 11. 2019

40 ks

Svätoondrejský jarmok

29. 11. 2019

17 ks

Adventný veniec

22. 11. 2019

05 ks

Bubnovačka

21. 11. 2019

02 ks

Ocenenie žiakov

14. 11. 2019

19 ks

Návšteva zubára

14. 11. 2019

04 ks

Stolný tenis

08. 11. 2019

04 ks

Knižnica na dvore
foto

25. 10. 2019

36 ks

Tvorivé dielne

18. 10. 2019

03 ks

Milión detí sa modlí ruženec

Sv. Michal - Patrón školy

16. 10. 2019

31 ks

Deň výživy

16. 10. 2019

34 ks

Učitelia na exkurzii

02. 09. 2019

22 ks

Začiatok roka
- prváci

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download