Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

9. B - 2002/03

Triedny učiteľ:
Ing. Lívia Gočová
Žiaci:
Iveta Adamčíková,  Michaela Baďurová, 
Lukáš Čukalovský,  Marek Danko, 
Štefan Ďuraš,  Hyacinta Hocmanová, 
Tomáš Iľko,  Marián Kandala, 
Petra Kolbasová,  Daniel Kunč, 
Andrea Kunčová,  Marcel Papinčák, 
Veronika Papinčáková,  Štefan Pataky, 
Daniela Rabatiniová,  Lukáš Reščák, 

Martin Sabol, Peter Štofa, Stanislav Žák

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download