Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Triedy

9. A - 2006/07

Triedny učiteľ:
PaedDr. Lenka Dzurjová
Žiaci:
Martin Bajužík,  Zuzana Berciková, 
Lenka Cisárová,  Lucia Danková, 
Ján Dzurjaník,  Daniela Dzurová, 
Marian Farkaš,  Vladimír Kertis, 
Jaroslav Ketsem,  Filip Kočiš, 
Anna Kováčová,  Lukáš Lichota, 
Lucia Pilová,  Kristián Rovňak, 
Diana Širochmanová, 

Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download