Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
Fotogaléria 2020/2021
    « ovládanie fotogalérie »

29. 06. 2021

26 ks

Koniec roka

22. 06. 2021

05 ks

Hviezdoslavov Kubín

31. 01. 2021

11 ks

Rekonštrukcia školy

10. 12. 2020

09 ks

Pytagoriáda

10. 12. 2020

25 ks

Tvoríme v advente

07. 12. 2020

09 ks

Sv. Mikuláš

16. 11. 2020

14 ks

Boj proti drogám

28. 10. 2020

07 ks

Úcta k starším

19. 10. 2020

08 ks

Zdravá výživa

Sv. Michal - Patrón školy

18. 10. 2020

05 ks

Milión detí sa modlí ruženec

02. 09. 2020

15 ks

Začiatok roka
- prváci

09. 08. 2020

29 ks

Rekonštrukcia chodníkov

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download