Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2014/2015
    « ovládanie fotogalérie »

29. 06. 2015

46 ks

Koniec roka

25. 06. 2015

3 ks

Morálne oceňovanie

24. 06. 2015

43 ks

Starina a Snina

15. 06. 2015

48 ks

Amsterdam
a Londýn

10. 06. 2015

32 ks

Viniansky hrad
a Mons. F. Fuga

06. 06. 2015

95 ks

Juniáles 2015


04. 06. 2015

76 ks

Senderov a Vinné


07. 05. 2015

15 ks

Akreditované vzdelávanie

15. 05. 2015

22 ks

Divadlo v Nitre


27. 04. 2015

10 ks

Manažment tabletov


25. 04. 2015

04 ks

Púť učiteľov


16. 05. 2015

Divadlo Teen Angel


31. 03. 2015

12 ks

Zážitkové čítanie


09. 02. 2015

13 ks

Korčuliarsky výcvik

19. 02. 2015

15 ks

Čítanie s Milanom Chauturom

18. 02. 2015

17 ks

Hviezdoslavov Kubín

05. 02. 2015

24 ks

Geografická olympiáda

29. 01. 2015

39 ks

Fašiangový karneval
 

16. 01. 2015

10 ks

Bábkové divadlo
 

25. 12. 2014

15 ks

Jasličková pobožnosť

16. 12. 2014

07 ks

Adorácia

12. 12. 2014

27 ks

Noc čítania biblie
 

09. 12. 2014

10 ks

Tvorivé dielne
 

05. 12. 2014

20 ks

Sv. Mikuláš
 

28. 11. 2014

26 ks

Svätoondrejský jarmok

27. 11. 2014

12 ks

Adventný veniec
 

21. 11. 2014

28 ks

Dni otvorených
dverí

18. 11. 2014

04 ks

Týždeň boja proti drogám

04. 11. 2014

16 ks

Misie
 

28. 10. 2014

18 ks

Úcta k starším
 

05. 11. 2014

Z vtáčej perspektívy
 

13. 10. 2014

21 ks

Prváci s tabletmi
 

13. 10. 2014

25 ks

Dopravné ihrisko Sobrance

10. 10. 2014

25 ks

Farebný týždeň zdravia

29. 09. 2014

14 ks

Svätý Michal
 

Sv. Michal - Patrón školy

08. 09. 2014

13 ks

Posvätenie ružencov
 

02. 09. 2014

20 ks

Začiatok roka
 

03. 07. 2014

31 ks

Rekonštrukcia školy
 

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download