Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
      Videogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Fotogaléria 2016/2017
    « ovládanie fotogalérie »17. 06. 2017

Video Juniáles 2017

29. 06. 2017

44 ks

Koniec roka

28. 06. 2017

25 ks

Múzeum letectva

25. 07. 2017

54 ks

Betliar

17. 07. 2017

60 ks

Juniáles 2017

05. 06. 2017

51 ks

Škola v prírode

02. 06. 2017

06 ks

Mladý zdravotník

24. 05. 2017

11 ks

Botanikiáda

11. 05. 2017

11 ks

Zemplínska knižnica

11. 05. 2017

10 ks

Fyzikálne pokusy

28. 04. 2017

10 ks

Noc čítania Biblie

21. 04. 2017

10 ks

Zážitkové čítanie

27. 04. 2017

62 ks

Deň Zeme

27. 03. 2017

20 ks

S knihou

22. 03. 2017

56 ks

Deň vody

20. 03. 2017

66 ks

Deň otvorených dverí

27. 03. 2017

54 ks

Lyžiarsky kurz
foto

23. 02. 2017

44 ks

Hviezdoslavov Kubín

23. 01. 2017

30 ks

OK geografickej olympiády

06. 02. 2017

76 ks

Karneval

23. 01. 2017

44 ks

Educate Slovakia

22. 12. 2016

10 ks

Koledníci

08. 12. 2016

09 ks

A Slovo bolo u Boha

08. 12. 2016

10 ks

Kapela v kostole

08. 12. 2016

13 ks

Pytagoriáda

07. 12. 2016

22 ks

Divadlo Košice

06. 12. 2016

38 ks

Sv. Mikuláš

29. 10. 2016

21 ks

Deň otvorených dverí

25. 10. 2016

55 ks

Misijný jarmok

25. 10. 2016

30 ks

Adventný veniec

21. 11. 2016

09 ks

Dni Vedy a techniky

26. 10. 2016

66 ks

Posedenie so starými rodičmi

21. 10. 2016

04 ks

Čítame spolu

21. 10. 2016

04 ks

Milión detí
sa modlí ruženec

21. 10. 2016

32 ks

Týždeň zdravej výživy

13. 10. 2016

14 ks

Posviacka kríža
a šk. dielne

Sv. Michal - Patrón školy

13. 10. 2016

15 ks

Hvezdáreň

05. 09. 2016

26 ks

Začiatok roka
- prváci

  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Download